Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu

Dátumzoradiť vzostupne Dokument
06.07.2018 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 02.07.2018
29.06.2018 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 25.06.2018
21.05.2018 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 10.05.2018
22.02.2018 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 19.02.2018
18.12.2017 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 11.12.2017
17.10.2017 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 02.10.2017
27.04.2017 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 25.04.2017
13.02.2017 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 07.02.2017
15.12.2016 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 08.12.2016
27.10.2016 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 17.10.2016
14.07.2016 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 01.07.2016
20.05.2016 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 18.05.2016
06.05.2016 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 04.05.2016
07.03.2016 Uznesenia zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 03.03.2015
10.12.2015 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 08.12.2015
18.06.2015 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 16.06.2015
01.04.2015 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 26.03.2015
27.02.2015 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 23.02.2015
17.02.2015 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 12.02.2015
16.12.2014 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 15.12.2014
03.10.2014 Uznesenie zo zasadnutia AS UVLF v Košiciach dňa 25.9.2014