Technik / technik-analytik počítačových systémov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
príjme do pracovného pomeru
na Oddelenie informačných a komunikačných technológii
zamestnanca na pracovné miesto

„technik, alebo technik analytik počítačových systémov“

s predpokladaným nástupom  od 1.9.2018

Požadované vzdelanie:

  • úplné stredné vzdelanie elektrotechnického zamerania, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie I., alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky:

  • dokonalá práca s PC, MS Windows, MS OFFICE
  • inštalácie a opravy PC
  • aktívna znalosť technickej angličtiny
  • prax v odbore vítaná

Žiadosti so štruktúrovaným životopisom s dokladmi o vzdelaní zasielajte v termíne do 15.8.2018 na adresu:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Právne a personálne oddelenie
Komenského 73
041 81 Košice.

Funkčný plat v rozpätí od 501,50 € do 743,00 €.