Projekt 1.1/02 - Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF