XVIII. Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov