Dobrovoľníci revitalizovali náš jazdecký areál

Dobrovoľnícke centrum Košíc pod vedením jeho riaditeľa  Martina Ištvana zorganizovalo v sobotu 9. júna 2018 v rámci Košickej dobrovoľníckej jari 2018  v Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach 1. fázu opravy tribún.  Centrum pripravilo toto podujatie v spolupráci s UVLF v Košiciach, Mestskými lesmi a Mestom Košice. Dobrovoľníci v horúcom slnečnom počasí čistili tribúnu pre divákov od hrdze a následne natierali farbou. Brigády sa zúčastnilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, medzi ktorými boli Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, mesto zastupovali viceprimátori – Renáta Lenártová, a  Martin Petruško, a starosta mestskej časti Košice-západ Ján Jakubov. Našu univerzitu zastupovali rektorka Jana Mojžišová, prorektori Jozef Nagy a Juraj Pistl, kvestor Róbert Schréter, docenti Peter Korim a Pavel Bystrický, vedúci JA Marián Pavľak  a štyria naši študenti. Takmer presný menný zoznam dobrovoľníkov nebol problém uviesť v tomto texte z jednoduchého dôvodu – na revitalizácii nášho (!) areálu sa zúčastnilo 7 zamestnancov a 4 študenti! Pri počte  zamestnancov viac ako 600 a študentov takmer 2000 sú to čísla zamysleniahodné. Ešteže to nebolo len na nás!

Všetkým dobrovoľníkom patrí naše hlboké poďakovanie za ochotu obetovať svoj voľný deň v prospech dobrej veci, ktorá slúži nám všetkým. Urobili obrovský kus práce, ale urobilo by sa ešte viac, ak by ruku k dielu boli ochotní pridať viacerí. Šanca tak urobiť tu stále ešte je. Druhá fáza opravy tribún, počas ktorej sa počíta už aj s osadením nových lavičiek, sa bude konať v sobotu 23. 6. 2018 v čase od 9. do 13. hodiny. Príďte, niekedy dávať je viac, ako prijímať!

Video 1, Video 2

  

  

  

  

 

Archív: 
0