Štúdium SK

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
23.10.2017 EFSA - European Food Safety Authority - pdf
16.07.2013 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2013/2014
30.07.2015 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2015/2016
27.02.2017 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2016/2017
17.07.2017 Harmonogram organizácie doktorandského štúdia v akademickom roku 2017/2018
19.06.2013 Harmonogram štúdia - bezpečnosť krmív a potravín - externá forma - 2013/2014
19.06.2013 Harmonogram štúdia - CANHIP - externá forma - 2013/2014
26.08.2014 Harmonogram štúdia - CANHIP - externá forma - 2014/2015
30.06.2015 Harmonogram štúdia - CANHIP - externá forma - 2015/2016
19.06.2013 Harmonogram štúdia - Kynológia - externá forma 2013/2014
26.08.2014 Harmonogram štúdia - Kynológia - externá forma 2014/2015
30.06.2015 Harmonogram štúdia - Kynológia - externá forma 2015/2016
19.06.2013 Harmonogram štúdia - Trh a kvalita potravín - externá forma - 2013/2014
26.08.2014 Harmonogram štúdia - Trh a kvalita potravín - externá forma - 2014/2015
27.08.2018 Harmonogram štúdia a zápisov na akademický rok 2018/2019 - denná forma
27.08.2018 Harmonogram štúdia a zápisovna akademický rok 2018/2019 - ext. forma
05.08.2014 Harmonogram štúdia na akademický rok 2014/2015
17.08.2016 Harmonogram štúdia na akademický rok 2016 - 2017
06.07.2017 Harmonogram štúdia na akademický rok 2017/2018
08.08.2018 Harmonogram štúdia na akademický rok 2018/2019
05.08.2014 Harmonogram zápisov na ak. rok 2014/1015 - Nové 5.8.2015
17.06.2015 Harmonogram zápisov na ak. rok 2015/2016
26.05.2016 Harmonogram zápisov na ak. rok 2016/2017
31.08.2017 Harmonogram zápisov na akademický rok 2017/2018 - new
13.07.2018 Harmonogram zápisov na akademický rok 2018/2019
20.08.2014 Info ohľadom náhradného ubytovania
20.08.2014 Info ohľadom ubytovania sa pre uchádzačov
27.06.2012 Jazykovy kurz doktorandi
27.06.2012 Katalóg predmetov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
15.02.2016 Katalóg predmetov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia - 15.02.2016
25.06.2012 Nové študijné programy UVLF
28.01.2014 Označenie posluchární platné od 01.02. 2014
29.05.2018 Registračný formulár pre udelenie prístupu na internet pre študentov UVLF - SK
25.08.2016 Rozpis poplatkov na ak. rok 2016-17
17.07.2017 Rozpis poplatkov na ak. rok 2017-18
27.08.2018 Rozpis poplatkov na ak. rok 2018-2019
22.09.2016 Študijný poriadok UVLF v Košiciach účinný od 1.9.2016
23.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - 1.ročník
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - farmácia
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - K a BKaP
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - PGŠ
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - VVL a HP
13.07.2018 Úvod do štúdia a výrobná prax ŠP VVL a HP
24.07.2012 Úvod do štúdia a výrobná prax študentov ŠP VVL na ak. r. 2014/15
21.06.2016 Úvod do štúdia a výrobná prax študentov ŠP VVL na ak. r. 2016/17
13.07.2018 Úvod do štúdia pre I. stupeň a ŠP farmácia
27.06.2012 Zloženie odborových komisií