Dizertačné práce

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
17.07.2017 Čísla študijných odborov pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
13.02.2014 Evidenčné kódy - dizertačné práce UVLF 2013/2014
27.06.2012 Manuál k používaniu śablóny a postup zaheslovania pdf dokumentu
27.06.2012 Metodické usmernenie 14/2009-R
11.09.2013 Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Kážmerová - 9.9.2013
26.11.2012 Obhajoba dizertačnej práce - MUDr. Martin Dzurilla
03.10.2012 Obhajoba dizertačnej práce - MVDr. Aladár Maďari
25.11.2013 Obhajoba dizertačnej práce - MVDr. Dana Ryznerová
23.01.2013 Obhajoba dizertačnej práce - MVDr. Oľga Luptáková
03.10.2012 Obhajoba dizertačnej práce - MVDr. Ondrej Kiš
23.10.2013 Obhajoba dizertačnej práce - MVDr. Zuzana Drahovská
12.04.2013 Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Peter Gál
23.08.2012 Oznámenie o obhajobách dizertačných prác
01.02.2013 Prihláška na dizertačnú skúšku
14.04.2016 Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v ak.r. 2016-17
27.06.2012 Šablóna - dizertačna práca - 2013
09.06.2014 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015 - update 16.04.2014
11.05.2015 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016
25.08.2016 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2016/2017
11.04.2017 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2017/2018
22.01.2013 Vzor obalu záverečnej práce
05.06.2017 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (PhD.)
17.07.2017 Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vš. vzdelávania na UVLF v Košiciach