Rozvrh hodín

Dátumzoradiť zostupne Dokument
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 1.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 1.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ex.formy štúdia TaKP v ak. roku 2014/2015 - ZS - 1. sústredenie - 2.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 2.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 3.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 2.ročník
27.08.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 1.sústredenie - 3.ročník
03.09.2014 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2014/15 - 21102014
08.09.2014 Prihlasovanie na predmet Telesná výchova
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 1.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 2.ročník 08102014
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 3.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 1.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 2.ročník
25.09.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 2.sústredenie - 3.ročník
01.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - ZS 2.ročník - 2.sústredenie
10.10.2014 Rozvrh hodín tv - ZS 2014/15
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 1.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 2.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - ZS 2.ročník - 3.sústredenie
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 2.ročník
24.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 3.ročník
27.10.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - ZS - 3.sústredenie - 1.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 1.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 2.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 3.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - LS 2.ročník - 1.sústredenie
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 1.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 2.ročník
18.12.2014 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 1.sústredenie - 3.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia TaKP v ak.r. 2014/2015 - LS - 2.sústredenie - 2.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 2.sústredenie - 1.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 2.sústredenie - 2.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2014 - LS 1.ročník
21.01.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2014 - LS 2.ročník
03.02.2015 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2014/15
25.02.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 3.sústredenie - 1.ročník
25.02.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia KYN v ak.r. 2014/2015 - LS - 3.sústredenie - 2.ročník
25.02.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 3.sústredenie - 1.ročník
04.03.2015 Org. zabezpečenie ext. formy štúdia CANHIP v ak.r. 2014/2015 - LS - 3.sústredenie - 2.ročník
25.08.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 2.r. - 1.sustredenie
25.08.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 3.r. - 1.sustredenie
25.08.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 1.sustredenie
25.08.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 1.sustredenie
25.08.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 1.sustredenie
31.08.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 1.r. - 1.sustredenie
24.09.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 2.sustredenie
24.09.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 2.sustredenie
24.09.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 2.sustredenie
24.09.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 1.r. - 2.sustredenie
24.09.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 2.r. - 2.sustredenie
30.09.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 3.r. - 2.sustredenie
07.10.2015 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2015/16
26.10.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 3.sustredenie
26.10.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 3.sustredenie
26.10.2015 2015-16 ZS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 3.sustredenie
28.10.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 2.r. - 3.sustredenie
29.10.2015 2015-16 ZS - OZEFS - KYN 1.r. - 3.sustredenie
29.12.2015 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 1.sustredenie
29.12.2015 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 1.sustredenie
29.12.2015 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 1.sustredenie
29.12.2015 2015-16 LS - OZEFS - KYN 1.r. - 1.sustredenie
29.12.2015 2015-16 LS - OZEFS - KYN 2.r. - 1.sustredenie
29.12.2015 2015-16 LS - OZEFS - KYN 3.r. - 1.sustredenie
19.01.2016 2015-16 LS - OZEFS - KYN 1.r. - 2.sustredenie
19.01.2016 2015-16 LS - OZEFS - KYN 2.r. - 2.sustredenie
21.01.2016 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 2.sustredenie
21.01.2016 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 2.sustredenie
03.02.2016 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2015/16
15.02.2016 Rozvrh hodín TV - LS 2015/16
24.02.2016 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 3.sustredenie
24.02.2016 2015-16 LS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 3.sustredenie
24.02.2016 2015-16 LS - OZEFS - KYN 1.r. - 3.sustredenie
24.02.2016 2015-16 LS - OZEFS - KYN 2.r. - 3.sustredenie
25.08.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 1.sustredenie
25.08.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 1.r. - 1.sustredenie
25.08.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 2.r. - 1.sustredenie
25.08.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 3.r. - 1.sustredenie
30.08.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 1.sustredenie
16.09.2016 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2016/17
28.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 2.sustredenie
28.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 2.sustredenie
28.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 1.r. - 2.sustredenie
28.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 2.r. - 2.sustredenie
28.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 3.r. - 2.sustredenie
30.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 2.sustredeniea
30.09.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 1.sustredenie
24.10.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 3.sustredenie
24.10.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 3.sustredenie
24.10.2016 2016-17 ZS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 3.sustredenie
24.10.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 1.r. - 3.sustredenie
24.10.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 2.r. - 3.sustredenie
26.10.2016 2016-17 ZS - OZEFS - KYN 3.r. - 3.sustredenie
21.12.2016 2016-17 LS - OZEFS - KYN 1.r. - 1.sustredenie
21.12.2016 2016-17 LS - OZEFS - KYN 2.r. - 1.sustredenie
21.12.2016 2016-17 LS - OZEFS - KYN 3.r. - 1.sustredenie
21.12.2016 2016-17 LS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 1.sustredenie
21.12.2016 2016-17 LS - OZEFS - CANHIP 3.r. - 1.sustredenie
09.01.2017 2016-17 LS - OZEFS - CANHIP 2.r. - 1.sustredenie
24.01.2017 2016-17 LS - OZEFS - CANHIP 1.r. - 2.sustredenie

Stránky