Správa o činnosti Správnej rady

Dátumzoradiť zostupne Dokument
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
15.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 25052015
24.02.2016 Oznámenia o zasadnutí SR - 21. 3. 2016
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
08.04.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 21032016
18.05.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 30. 05. 2016
25.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 30.05.2016
31.08.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 26. 09. 2016
10.11.2016 Prezenčná listina SpR UVLF - 26. 09. 2016
10.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 26092016
21.11.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 19. 12. 2016
23.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 19122016
31.05.2017 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016
10.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 15052017
05.12.2017 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 18. 12. 2017
15.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 18122017
09.04.2018 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2017
14.05.2018 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 14. 05. 2018
06.07.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 14052018