Vnútorné predpisy

Dátumzoradiť zostupne Dokument
26.06.2012 Štipendijný poriadok UVLF ke
26.06.2012 Disciplinárny poriadok pre študentov UVLF ke
26.06.2012 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF ke
16.11.2012 Študijný poriadok UVLF v Košiciach, Harmonogram štúdia a učebné plány, Organizačná štruktúra
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program BKaP
16.11.2012 Študijný program BKaP - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Kynológia
16.11.2012 Študijný program kynológia - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program CanHip
16.11.2012 Študijný program CanHip - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program PZZaOZP
16.11.2012 Študijný program PZZaOZP - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program TaKP
16.11.2012 Študijný program TaKP - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia - platný od ak.roku 2011-2012
16.11.2012 Študijný program Farmácia - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program HP
16.11.2012 Študijný program HP - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program VVL
16.11.2012 Študijný program VVL - profil absolventa
16.11.2012 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia
05.11.2014 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Farmácia
14.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program TaKP - ext. forma
14.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program Kynológia - ext. forma
15.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program BKaP - ext. forma
15.07.2016 Odporúčaný študijný plán pre študijný program CanHip - ext. forma