Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na šk. rok 2016 - 2017

Vážení študenti,

Fulbrightova Komisia v SR ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2016 - 2017.

Štipendium je určené študentom, ktorí majú záujem o výskumný alebo študijný pobyt (Visiting Student Researcher/ Master´s degree) na americkej univerzite v dĺžke 9 mesiacov. Uchádzači musia mať k dátumu odovzdania prihlášky ukončené magisterské vzdelanie.

Viac informácií o Programe a jeho jednotlivých kategóriách (Visiting Student Researcher/ Master´s degree), ako aj o kritériách a o pokynoch k vyplneniu prihlášky  nájdete na našej webovej stránke:

http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2016-2017 je 30. júna 2015

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese program@fulbright.gov.sk.