Mojžišová Jana Dr. h. c. prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Katedra epizootológie a parazitológie
Funkcie: 
Rektorka
Telefón a klapka: 
+421 55 2981112
Email: 
jana.mojzisova@uvlf.sk
Životopis: