Nagy Jozef Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Katedra hygieny a technológie potravín
Funkcie: 
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
Telefón a klapka: 
+421 915984010 / 2002
Email: 
jozef.nagy@uvlf.sk
Životopis: