Ševčíková Zuzana Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984707 / 2554
Email: 
zuzana.sevcikova@uvlf.sk