Naša univerzita medzi ocenenými

Súčasťou každoročných osláv spojených s Dňom mesta Košice je aj odovzdávanie mestských ocenení. Dňa 7. mája 2018 bola  v sále historickej radnice v Košiciach, kde sa  uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení, zastúpená aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Okrem siedmich jednotlivcov si Cenu mesta Košice prevzali aj zástupcovia troch ocenených kolektívov, medzi ktorými bol Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF. Cenu za jazdecký oddiel ktorý si v tomto roku pripomína 60. výročie svojho založenia,  prevzal jeho predseda MVDr. Miroslav Martinček. Ďalší desiati jednotlivci a dva kolektívy sa stali laureátmi tohtoročnej Ceny primátora mesta Košice. Cenu primátora získala rektorka našej univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Archív: 
0