Nastavenie študentskej wifi siete UVLF-NET

Vážení študenti,

   od školského roku 2014/2015 sa mení spôsob registrácie vašich zariadení do študentskej siete UVLF-NET.

Od 1.9.2014 je k registrácii potrebné vypísať registračný formulár!

   Do formulára je potrebné vpísať MAC adresy sieťových kariet vašich zariadení, ktoré chcete registrovať. Ako zistiť MAC adresy v OS Windows nájdete v “Postupe”.

   Formulár je potrebné odovzdať na oddelení IKT osobne počas úradných hodín niektorému z pracovníkov oddelenia, alebo vhodiť do schránky oddelenia IKT (schránka č. 10) pri podateľni UVLF v Pavilóne č.9 . Po registrácii vám na uvedený mail z formulára zašleme prístupové údaje k sieti UVLF-NET. Tie musíte v OS Windows zadať do profilu, ktorý vytvoríte opäť podľa “Postupu”.

   Študenti si môžu na oddelení IKT počas úradných hodín zaregistrovať zariadenia aj osobne. V tom prípade je nutné so sebou priniesť zariadenia, ktoré chcete registrovať, ISIC a jeden identifikačný doklad (OP, PAS).

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie profilu
Registračný formulár pre udelenie prístupu na internet pre študentov UVLF