Kancelár

Charakteristika pracoviska

Kancelár UVLF riadi, vykonáva a zabezpečuje organizačnú a administratívnu činnosť sekretariátu rektora. Uskutočňuje masmediálnu komunikáciu a koordinuje výstupy k verejnosti. Zodpovedá za uverejňovanie informácií na webovej stránke univerzity a v ostatných periodikách vydávaných univerzitou. Zodpovedá za uchovávanie informácií o významných udalostiach univerzity.

PhDr. Ľudmila Kundríková
ludmila.kundrikova@uvlf.sk
+421 915 984 558, kl. 1124