Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia

Charakteristika pracoviska

Úlohou oddelenia je komplexné zaisťovanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, krízovým managementom, brannou pohotovosťou štátu, prípadnými mimoriadnymi situáciami v oblasti :

  • obrany, ochrany a bezpečnosti
  • mobilizačnej prípravy
  • prípravy k civilnej ochrane a ochrane obyvateľstva
  • ochrany hospodárskeho a služobného tajomstva

Prevádzkovaním vlastnej ochrany UVL je zabezpečená ochrana objektov v súčinnosti s parkovacím, prístupovým a kamerovým systémom.