Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Charakteristika pracoviska

Oddelenie IKT Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zabezpečuje:

- chod a správu optických, metalických a wireless LAN sietí UVLF

- chod a správu serverov UVLF

- aktualizácie a správu software UVLF – centrálneho software a jednotlivých operačných systémov užívateľov

- správu užívateľov služieb Orange HVPS

- správu kariet ISIC/ITIC a zamestnaneckých kariet

- správu užívateľov stravovacieho systému

- správu užívateľov SAP/Sofia

- správu Akademického Informačného Systému

- správu systému TaskDESK UVLF

- správu e-mailového systému CommunigatePro

- servis centrálneho hardwaru UVLF, servis hardwaru jednotlivých užívateľov – zamestnancov UVLF

- servis softwaru jednotlivých užívateľov – zamestnancov UVLF

- súčinnosť v oblasti nákupu výpočtovej a telekomunikačnej techniky

- aktualizáciu webovej stránky univerzity

- správu CCTV UVLF

- správu prístupových systémov (ALVIN, HELIOS)

- správu IP telefónie UVLF,

- tlač posterov

- iné činnosti súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami