Projektové oddelenie

Personálne obsadenie

Vedúca: Ing. Takáčová Tatiana

JUDr. Sitániová Mária
Mgr. Shymanska Bianka
Ing. Beáta Takácsová
Mgr. Ivana Pahulyiová