Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

Personálne obsadenie

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

E mail: juraj.pistl@uvlf.sk
Mobil: +421 915984588 /2054

 

Referent: Mgr. Michaela Krčmáriková

E mail: michaela.krcmarikova@uvlf.sk