Sekretariát rektorky

Sekretariát rektora

Sekretariát rektora:
Vybavuje a uchováva všetku došlú i odoslanú poštu. Spracováva ďalšiu písomnú agendu rektora (záznamy z pracovných porád, evidencia služobných ciest a pod.). Zabezpečuje písomný a telefonický kontakt medzi rektorom a interným a externým prostredím. Sprostredkováva pracovné stretnutia rektora.