Študijné oddelenie

Personálne obsadenie

Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť: Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
E mail: zita.faixova@uvlf.sk
Mobil: +421 915984704

Študijné oddelenie: Vedúca: Ing. Renáta Božíková

Referát pre organizáciu štúdia

 • Ing. Renáta Božíková
  E mail: renata.bozikova@uvlf.sk
  Mobil: +421 915984003
  IP linka + fax: +421 552981132
   
 • Zuzana Szabová
  E mail: zuzana.szabova@uvlf.sk
  Mobil: +421 915986723
  IP linka + fax: +421 552981132

Referát evidencie a sociálnej podpory študentov

 • Soňa Katreniaková
  E mail: sona.katreniakova@uvlf.sk
  Mobil: +421 915984722
  IP linka + fax: +421 552981132
   
 • Mgr. Lenka Žuravlovová
  E mail: lenka.zuravlovova@uvlf.sk
  Mobil: +421 905899433
  IP linka + fax: +421 552981132