TJ Slávia UVLF

Charakteristika pracoviska

TJ Slávia UVLF je občianske združenie, ktoré vzniklo pri Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na zabezpečenie športových a rekreačných aktivít mládeže a dospelých - študentov a zamestnancov UVLF, ich rodinných príslušníkov a ostatnej verejnosti.

V súčasnom období v nej pôsobí 5 súťažných zložiek – oddielov a klubov : jazdectvo, kynológia, kanoistika, lukostreleľba, basketbal a zložka Športu pre všetkých.

Počet členov TJ sa pohybuje okolo 450, z čoho je väčšina študentov, prevažne z UVLF. Na svoju činnosť využívajú objekty školy – telocvičňa, posilňovne, jazdecký a kynologický areál, ako aj vlastné – lodenica a lukostrelecká strelnica, ktoré sú tiež na pozemkoch školy. Aktívni športovci reprezentujú TJ, školu, Košice i Slovensko na všetkých výkonnostných úrovniach.

Charakteristika oddielov TJ

Jazdecký oddiel je reprezentatívnou zložkou TJ i UVLF a to nie len svojim veterinárskym zameraním ale aj výsledkami. Voltížni jazdci dosiahli na svetových podujatiach vynikajúce výsledky a rovnako ako aj parkúrová skupina každoročne organizujú celoslovenské podujatia – Pohár rektora UVLF, Košický pohár, voltížne preteky a na záver sezóny Hubertovu jazdu.

Kynologický klub po dobudovaní kotercov zvýšil svoju aktivitu i členskú základňu, ktorú tvoria študenti UVLF. Okrem výcviku psov organizujú výstavy a kynologické súťaže – napr. O pohár rektora UVLF.

Kanoistický oddiel okrem pretekárskej činnosti - jeho členovia získali aj medailové umiestnenia na majstrovstvách sveta i Európy juniorov, každoročne organizuje verejné preteky O Košický pohár a Slovenský pohár vo vodnom slalome, zjazde a šprinte. Pravidelne zabezpečuje rekreačné vodácke a turistické akcie pre zamestnancov a študentov UVL - Hornád, Dunajec, Košický vodácky maratón. Na lodenici sa aj uskutočňuje aj výučba výberovej TV - kanoistika.V objekte lodenice sa na plážovom volejbalovom ihrisku odohrávajú volejbalové turnaje zamestnancov i študentov, ktoré obyčajne končia vyhlásením výsledkov pri večernom táboráku.

Lukostrelecký oddiel, ktorého členovia obsadzujú na majstrovstvách Slovenska tiež medailové pozície, ma zásluhu na organizovaní medzinárodných pretekov Carpaty Cup. Môže sa tiež pochváliť aj bronzovou medailou z Para-OH v Sydney, ktorú získal ich bývalý člen Lyocsa Imrich.

Basketbalový oddiel mužov obsadzuje v krajskej súťaži medailové priečky a do vyššej súťaže nepostupuje len pre slabšie ekonomické podmienky.

Šport pre všetkých patrí tým, ktorí nemajú ambície na dlhodobú prípravu a pravidelné súťaženie. Je to kondičné posilňovanie študentov, aerobik, volejbal, florbal, bedminton,stolný tenis a futbal. Tu je priestor na organizovanie rôznych športových podujatí pre študentov i zamestnancov UVLF - Mikulášske a Veľkonočné turnaje vo volejbale, futbale, basketbale, v stolnom tenise, plážový volejbal, Železný muž, behy okolo internátov, vodná i pešia turistika a iné aktivity, ktoré sa organizujú v spolupráci s ústavom telesnej výchovy a športu.