Oznam Kliniky malých zvierat o uzatvorení oddelenia.

Klinika malých zvierat - Oddelenie chirurgie, ortopédie, rtg a reprodukcie oznamuje klientom, že v čase od 27. 2. 2017 do 03. 03. 2017 bude klinika uzatvorená z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov. 

Košice 13. 2. 2017

Prof. MVDr. A. Trbolová, PhD.
prednostka KMZ

Archív: 
0