Oznam o konaní kurzu z jazyka

Absolvovanie kurzu z jazyka pre doktorandov, ktorí nastúpili do 1. ročníka v septembri sa bude konať dňa 20.1. - 23.1.2014 v čase od 8.00 - 15.00 na Katedre jazykov.

 

Informácie u pani PhDr. Valérie Bartkovej.