Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.