Podávanie žiadostí na ubytovanie v ŠD UVLF na ak. rok 2013/2014

Od 17.4. – 17.5 si môžete podať žiadosť na ubytovanie v ŠD UVLF na nový akademický rok 2013/2014. Podrobnosti tu