POZOR! ! ! Prihlasovanie sa na ubytovanie na nový akademický rok 2018/2019

POZOR! ! ! Prihlasovanie sa na ubytovanie na nový akademický rok 2018/2019

Kritéria pre podávanie žiadosti o ubytovanie na Študenských domovoch UVLF v Košiciach, Podhradová 11 a 13, Košice platné pre ak. rok 2018/2019 sú vyvesené na webovom sídle  www.uvlf.sk (časť Študentské domovy).

Podávanie  žiadostí  v  AIS  je  možné  v  období  od 15. 4. 2018 do 15. 5. 2018. Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie. Prihlášky po termíne nebudú akceptované.

INFO : motivačné a sociálne štipendium sa priznáva IBA za UZATVORENÝ akademický rok ! ! ! ! !
*Uzatvorený akad. rok sa rozumie predošlý uzatvorený akad. rok 2016/2017.

Študent nevypĺňa vážený študijný priemer ani  vzdialenosť od miesta bydliska  iba v prípade, ak sa Vaša obec alebo mesto nenachádza v číselníku (viď manuál).

Ak máte so systémom AIS problémy, vo Vašom vlastnom záujme sa obráťte na pani Ing. Balajtyovú, Ing. Švihrovú alebo pani Katreniakovú  v čase od 9.00 h – do 12.00h.