Pozvánka na celoslovenský kynologický odborný seminár