Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Ľubica Horňáková