Praxe a stáže

Študijný program - vzťah - človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže Nové 20.03.2018

Študijný program kynológia - denná forma, externá forma

Organizácia klinickej stáže na Klinike malých zvierat pre študentov 2. a 3. roč. Kynológia DF - EF
Organizácia kynologických stáží pre študentov 1 - 3. roc. študijného programu kynológia DF-EF
Postup pri odovzdávaní tlačív o vykonaní odbornej stáže 
Akceptačný list
Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
Potvrdenie o vykonaní stáže

Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
Študijný program hygiena potravín

Výrobná prax študentov prvých ročníkov ŠP VVL a HP

Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP

Odborná prax študentov 3. a 4. ročníkov ŠP VVL a HP

Akceptačný list - Prax na ŠVPÚ
Potvrdenie o vykonaní praxe ŠVPÚ
Akceptačný list - Prax na RVPS
Potvrdenie o vykonaní praxe na RVPS
Organizačné pokyny pre prax na RVPS

Odborná prax študentov 5. ročníkov ŠP VVL a HP u súkromného veterinárneho lekára

Postup pri odovzdávaní tlačív o vykonaní odbornej praxe - súkromný vet. lekári
Akceptačný list
Zmluva o výkone odbornej praxe študenta
Potvrdenie o vykonaní praxe

Študijný program farmácia

Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1-mesačnej a 5-mesačnej praxe
Rámcová zmluva UVLF a SLK
Rámcová zmluva SLK a Rakúskou LK

Podmienky pre udelenie  zápočtov za prax : 1-mesačná a 5-mesačná prax

1-mesačná prax

Zmluva o odbornej praxi
Akceptačný list - farmácia - 1-mesačná prax Nové 20.03.2018
Potvrdenie o odbornej 1-mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní
Podmienky – pokyny pre vykonanie 1-mesačnej praxe

5-mesačná prax

Zmluva o odbornej praxi
Akceptačný list - farmácia - 5-mesačná prax Nové 20.03.2018
Potvrdenie o odbornej 5-mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní
Pokyny pre 4. ročník
Pokyny pre 5. ročník
Vyučbové lekárne - zoznam