Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2018/2019