Profesor Štefan Vilček získal cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

      UVLF v Košiciach si minulý týždeň pripísala na konto dve významné ocenenia. Po získaní prestížnej Národnej ceny za kvalitu si prevzal cenu aj prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., z Katedry epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach. Získal ju v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat. Počas galavečera, ktorý bol vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku, mu ju 10. novembra 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

„Potešilo ma, že som získal toto významné ocenenie. Jedným dychom však musím dodať, že na mojej výskumnej práci sa podieľali desiatky domácich a zahraničných spolupracovníkov, ktorí sú spoluautormi spoločných publikovaných vedeckých prác. Chcem sa im poďakovať za kolegiálny prístup pri riešené vedeckých problémov, za tvorivú atmosféru, za množstvo spoločných nápadov. Na pyramíde tohto spoločného úsilia a za optimálnych pracovných podmienok na UVLF sa zrodilo toto ocenenie“, vyjadril poďakovanie profesor Vilček.

Archív: 
0