Slovenská rektorská konferencia si pripomína 25. rokov od založenia