ŠP VVL - RVPS Šaľa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa oznamuje, že v letných mesiacoch sa uvoľní štátnozamestnanecké miesto – dočasná štátna služba (zastupovanie počas materskej dovolenky) na oddelení potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu.

V prípade záujmu volajte na:
0907 744 118
031 770 21 70
0905 832 395.

MVDr. Svetlana Laczkóová
riaditeľka RVPS Šaľa