Univerzita otvorila unikátne Centrum klinických zručností

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo štvrtok 12. apríla 2018 otvorila  nové, unikátne pracovisko –  Centrum klinických zručností. Jeho slávnostné otvorenie sa začalo  v aule univerzity, kde rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,  predstavila hlavné myšlienky projektu od vzniku idey po jeho realizáciu, a MVDr. Mária Kuricová, PhD., odborná pracovníčka centra, vysvetlila prítomným pozvaným hosťom, zamestnancom a študentom význam projektu pre prípravu budúcich veterinárnych lekárov a náplň práce CKZ. Následne sa všetci presunuli do pavilónu 17, kde rektorka univerzity prestrihla pásku a všetci vrátane zástupcov médií si mohli prezrieť priestory centra, kde im vybraní študenti na modeloch zvierat názorne predviedli ich využitie. 

Centrum klinických zručností na UVLF je skutočne jedinečné pracovisko, akých je na európskych veterinárskych vysokých školách len pár. Jeho úlohou je poskytnúť študentom  širšie možnosti získavať praktické zručnosti s použitím makiet a modelových pacientov ešte pred tým, ako sú v priamej výučbe použité živé zvieratá. Takto nadobudnuté zručnosti pomáhajú následne minimalizovať bolesť ošetrovaných zvierat.  Znižuje sa stres zvieraťa zo zákroku, stres študenta z nedostatočnej zručnosti a stres učiteľa, ktorý musí zvládnuť oboch.

Fotografie z otvorenia Centra klinických zručností nájdete v našej  fotogalérii

Archív: 
0