UVLF na EXPO Miláno 2015

     UVLF v Košiciach sa v prvý septembrový týždeň úspešne predstavila na EXPO Miláno 2015. Témou svetovej výstavy je „Uživiť planétu, energia pre život“ a naša univerzita bola ministerstvom školstva vybratá ako jedna z dvoch verejných vysokých škôl na prezentáciu špičkových výsledkov vedy a výskumu. V slovenskom pavilóne sme sa predstavili s digitálnou prezentáciou a workshopom na tému Zdravé zviera –  bezpečná a kvalitná potravina so zameraním na zviera ako potenciálny prameň nákaz človeka a na produkciu bezpečných a kvalitných potravín na princípe „z farmy na stôl“. Cieľom prezentácie bolo predstaviť kvalitu mäsových výrobkov na Slovensku v kontexte jej vývoja v minulosti, prezentovania súčasného stavu v kvalite mäsových výrobkov na trhu v EÚ a návrh právnych predpisov upravujúcich kvalitatívne požiadavky mäsových výrobkov na Slovensku. Jedným z cieľov tiež bolo otvorenie diskusie na tému prípravy harmonizovaných noriem, ktoré sú použiteľné pre všetky členské štáty, prinajmenšom pre vysoko kvalitné mäsové výrobky (trvanlivé mäsové výrobky, šunky) rešpektujúc zabezpečenie konkurencieschopnosti výrobcov, kvalitu a bezpečnosť mäsových výrobkov a ochranu spotrebiteľa.

 

Slovenský pavilón

Film o UVLF bol premietaný v slovenskom pavilóne

Medzinárodné publikum workshopu i oficiálna slovenská delegácia

Účastníci workshopu

Zastúpenie UVLF

Archív: 
1