Vikendové workshopy pre študentov

Dobrý deň,

10 tematicky rôznorodých workshopov s lektormi z Fínska, Veľkej Británie, Dánska, Čiech a Slovenska ponúkame Vašim študentom v rámci 2. ročníka projektu Sokratov inštitút. V tomto akademickom roku sa víkendových workshopov zúčastňuje 21 študentov zo 17 fakúlt rôznych odborov.

Sokratov inštitút – projekt Technickej univerzity vo Zvolene a Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica - podporuje medziodborovú  spoluprácu, diskusie s odborníkmi z praxe, získavanie skúseností a zručností prácou na študentských mikroprojektoch. Workshopy zastrešuje Technická univerzita voliteľným predmetom Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie (v rámci ECTS môžu študenti získať kredity). Workshopy Sokratovho inštitútu sú aj pre Vašich študentov zadarmo.

Uzávierka prihlášok je do 30. 4. 2014. Prihlasovanie prebieha výlučne na stránke www.sokratovinstitut.sk.

Verím, že aj táto aktivita pomôže podporiť spoluprácu a dobré vzťahy medzi univerzitami na Slovensku. Prosím, informujte Vašich študentov o projekte Sokratov inštitút. Vopred Vám ďakujem.

Príjemný deň.
 
Ing. Zuzana Gallayová, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene
 
FB Sokratovho inštitútu

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať:  sokratovinstitut@zivica.sk.
 
Štúdium na Sokratovom inštitúte je zdarma vďaka finančnej podpore vlád Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky, a to v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Firemným partnerom projektu je spoločnosť ZSE a. s.

Sokratov inštitút realizuje Živica. 
Vysoká 18 / Bratislava 811 06 / markos@zivica.sk / (+421) 907 739 502
www.sokratovinstitut.sk / www.zivica.sk