Vylosovanie podujatia „Akademická knižnica Vám daruje knihy“

Vážená akademická obec,

pri príležitosti ukončenia podujatia  „Akademická knižnica Vám daruje knihy“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu.

Dňa 27.10.2017 v priestoroch akademickej knižnice   Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti pani riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej a  pod dohľadom  JUDr. Viery Jančíkovej a  JUDr. Anny Árvaiovej, Právne a personálne oddelenie,   boli  slávnostne vylosovaní  traja výhercovia:

 

 MVDr. Martin Kožár, PhD.

 MVDr. Zuzana Čriepoková, PhD.

MVDr. Kristína Huňáková

 

Výhercom srdečne blahoželáme  a veríme, že získané vedomosti z výhry využijú pri pedagogickom a vedeckom raste.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Archív: 
0