Výsledky riadnych volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022