IVSA

Charakteristika klubu

IVSA je Medzinárodná asociácia veterinárnych študentov, ktorej cieľom je umožniť študentom kontakt so zahraničnými veterinárskymi univerzitami a sprostredkovať prax v zahraničí. Sprostredkováva skupinové výmenné študijné pobyty, informuje o medzinárodných akciách, umožňuje študentom účasť na kongresoch a sympóziách a tiež organizuje športové aj spoločenské aktivity v rámci univerzity.