Klub AQUA TERRA

Charakteristika klubu

Aqua Terra klub združuje študentov, ktorí sa zaujímajú o chov plazov a akváriových rýb. Nachádza sa v priestoroch internátu a býva vďačným objektom návštev najmä pre niektoré skutočne exotické druhy.