Kynologický klub

Charakteristika klubu

Kynologický klub je členený na dve časti – služobnú kynológiu (výcvik poslušnosti, stopovanie, obrana) a poľovnú kynológiu. Študenti tu môžu cvičiť svojich vlastných psov. Klub každoročne organizuje preteky o pohár rektora UVL.