Vysokoškolský F-klub

Charakteristika klubu

F – klub - v priestoroch internátu - využívajú študenti na oddych a zábavu. V jeho príjemnom prostredí sa konajú kultúrne podujatia a diskotéky.