Zlosovanie podujatia „Darujeme Vám knihu“

Vážená akademická obec,

 

dovoľte nám oznámiť Vám mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu pri príležitosti  podujatia  „Darujeme Vám knihu“.

Dňa 28.10.2016 v priestoroch akademickej knižnice   Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti pani  prorektorky  prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD.,   pani riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej a  pod dohľadom pani  JUDr. Anny Árvaiovej, Právne a personálne oddelenie,   boli  slávnostne vylosovaní  traja výhercovia a to:

 

Ing. MVDr. Jana Korimová, PhD.

doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

 

Výhercom srdečne blahoželáme  a veríme, že získané vedomosti z výhry využijú pri ich pedagogickom a vedeckom raste.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Archív: 
0