Zmena stravnej jednotky.

Vážená akademická obec, vážení zamestnanci,
vážení študenti,

na základe zmeny stravného zo zákona o cestovných náhradách, sa mení stravná jednotka pre zamestnancov z 3,50 na 3,60 €.

Príspevok zamestnanca na stravné sa nemení - 0,92 € (rozdiel z ceny stravného je hradený zo sociálneho fondu).

Stravná jednotka pre študentov bude 1,60 €.

Archív: 
0