Zoznam kandidátov pre riadne vol'by do študentskej komory Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022