Zoznam kandidátov pre riadne vol'by do zamestnaneckej komory Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkdné obdobie 2018 - 2022