Edičné stredisko a predajňa literatúry

Charakteristika pracoviska

Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach sa s účinnosťou od 1. 1. 2011 stalo samostatným účelovým zariadením univerzity. Nachádza sa v budove univerzitnej knižnice na prízemí.

Ponúka dve základné služby:
1. tlač odbornej a vedeckej literatúry
2. predaj literatúry
Učebné texty je možné zakúpiť aj formou objednávky na tel. č. +421 915 992 808,
e-mail: novysedlakova@uvlf.sk. Cena jedného výtlačku je do 15 €.

Okrem toho ponúka aj doplnkové služby, napr. predaj reklamných predmetov s logom určených na prezentáciu UVLF v Košiciach, suvenírov a pod.

Edičné stredisko ponúka komplexnejšie služby nielen zamestnancom a študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti.

Pred samotnou tlačou – čiernobielou a farebnou – na tlačiarenskom zariadení Konica Minolta Bizhub PRO 1050eP a Bizhub C 252p ponúka možnosť tlačovej prípravy, zalomenia a grafického spracovania učebných textov, skrípt, kníh, monografií, výročných správ, inauguračných téz, habilitačných prác a ďalších odborných materiálov.

Novinkou v edičnom stredisku a predajni literatúry je skladací automat DUPLO DF-915, ktorý má široké využitie pri skladaní rôznych formátov a druhov papiera, napr. rôznych propagačných materiálov na konferencie, reklamných tlačovín, novín, pozvánok, skladačiek, bulletinov, novoročných pozdravov, obalov a pod. Bola rozšírená ponuka možností väzby okrem lepenej aj o spinkovú väzbu na elektrickej zošívačke Rapid 106E.

Účelové zariadenie je schopné zabezpečiť aj knižnú väzbu, napr. na bakalárske a diplomové práce.